Používajte softvér iDoctum BEZPLATNE po dobu 30 dní od aktivácie

Čo je softvér iDoctum?

 • interaktívny vzdelávací softvér vyvinutý učiteľmi, ktorí sami učia;
 • výučbový softvér, ktorý ponúka prierez učiva daného predmetu;
 • vhodný pre základné aj stredoškolské vzdelávanie;
 • zbierka komplexných vzdelávacích materiálov usporiadaných v modulárnom poradí, vďaka čomu žiaci ľahko pochopia preberané učivo.

Čo je obsahom iDoctum?

 • 3D animácie, interaktívne grafy, mapy, obrázky, simulačné modely podľa nastavenia užívateľa a prezentácie pre danú tému;
 • množstvo ďalších materiálov (testy, textové nápovedy a sprievodca používania, audio a video sekvencie) uľahčujúcich učiteľom každodennú prácu.

Poteší nás váš záujem o predmet, ktorý k výučbe potrebujete.


V prípade technických problémov nás kontaktujte na vdoviak@kvant.sk

Ako to funguje?

 1. VYPLŇTE REGISTRAČNÝ FORMULÁR
  Zadajte Vašu e-mailovú adresu do formulára uvedeného nižšie. Pri prvom prihlásení vyplňte registračný formulár. Vyberte si z 5 ponúkaných oblastí.
 2. VYGENERUJTE SI LICENCIE
  Po overení Vašej e-mailovej adresy si vygenerujte licencie a stiahnite softvér. Softvér využívajte BEZPLATNE 30 dní od prvej aktivácie. Po uplynutí tejto doby si môžete zakúpiť časovo neobmedzený prístup na obchod.skola.sk. Viac informácií o produkte získate v informačnom katalógu.

Oblasti

 1. Fyzika – obsahuje 3 témy (Mechanika, Optika, Elektrina)
 2. Biochémia - obsahuje 2 témy pre chémiu (Stavba látok, Skupenstvá látok) a 1 tému pre biológiu (Ľudské telo a jeho funkcie)
 3. Matematika – obsahuje 2 témy (Geometrické konštrukcie, Algebra)
 4. Prírodné vedy - obsahuje 2 témy (Geografia - Vzdušný obal, Prvouka)
 5. Jazyky - obsahuje 1 tému (Nemecký jazyk)

Prihlásenie